Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: BIP - OSiR Bemowo

Lista podkatalogów:

Lista artykułów:


Strona główna

OŚRODEK SPORTU i REKREACJI m.st. WARSZAWY w DZIELNICY BEMOWO

01-494 Warszawa

ul. Oławska 3A

tel. (22) 861-56-90

e-mai: sekretariat@osirbemowo.pl

www.osirbemowo.pl

NIP: 522-26-14-768

konto: Bank Handlowy

36 1030 1508 0000 0005 5100 2004

 

Dane do celów rozliczania podatku VAT z kontrahentami:

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP: 525-22-48-481

Odbiorca: Ośrodek Sportu i Rekreacji

m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

ul. Oławska 3a, 01-494 Warszawa


Wprowadził Łukasz Czupryński 2007-08-22
Aktualizujący Szkultecka Anna (OSiR Bemowo) 2021-09-15
Zatwierdzający Szkultecka Anna (OSiR Bemowo) 2021-09-15
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-09-15
Wersja standardowa