Kanał Wyżej
Władze Ośrodka

 
Zgodnie ze Statutem OŚRODKA SPORTU i REKREACJI m.st. WARSZAWY w DZIELNICY BEMOWO kieruje nim Dyrektor.
Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność OSiR Bemowo, właściwą organizację oraz gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
Władze Ośrodka
 
p.o. Dyrektora
Grzegorz Surówka
e-mail: g.surowka@osirbemowo.pl
           
sekretariat: (22) 861-56-90 wew. 101
   sekretariat@osirbemowo.pl
 
Główny Księgowy
Anna Szkultecka
e-mail: a.szkultecka@osirbemowo.pl
tel. (22) 861-56-90 wew. 109
 
Adres biura administracji OSiR Bemowo:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
01-494 Warszawa, ul. Oławska 3A
Regon: 017359400
NIP 522 26 14 768
tel. 22 861 56 90
e-mail: sekretariat@osirbemowo.pl
 
dla celów rozliczenia VAT:
Nabywca:
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
Odbiorca:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
ul. Oławska 3a, 01-494 Warszawa
 
konto: Bank Handlowy
36 1030 1508 0000 0005 5100 2004Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Władze Ośrodka

Wersja standardowa