Kanał Wyżej
kompetencje

 
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo realizuje zadania statutowe z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności:
 
·       organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
·        tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
·        zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych,
·        tworzenie warunków do upowszechniania uprawiania sportu,
·        popularyzacja rekreacji ruchowej i turystyki,
·        tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
·        eksploatacja i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
·        wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej.
Organizuje zajęcia sportowe w ramach własnych zasobów i przy współpracy z Urzędem m.st. Warszawy oraz z Urzędem Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
Administruje obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo może prowadzić działalność gospodarczą nie wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Środki finansowe z takiej działalności przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań statutowych.
 
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
kompetencje

Wersja standardowa