Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


kompetencje

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo realizuje zadania statutowe z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności:

 

·       organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

·        tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,

·        zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych,

·        tworzenie warunków do upowszechniania uprawiania sportu,

·        popularyzacja rekreacji ruchowej i turystyki,

·        tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,

·        eksploatacja i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi,

·        wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Organizuje zajęcia sportowe w ramach własnych zasobów i przy współpracy z Urzędem m.st. Warszawy oraz z Urzędem Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,

Administruje obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo może prowadzić działalność gospodarczą nie wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Środki finansowe z takiej działalności przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań statutowych.

 

 

 


Wprowadził BZMW/tdenis 2007-11-09
Aktualizujący Artel Barbara (OSiR Bemowo) 2014-06-17
Zatwierdzający bzmw/ext.tadamuszewski 2014-06-17
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-06-17
Wersja standardowa