Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo utworzony na podstawie Uchwały Nr XIII/93/2001 Rady Gminy Warszawa - Bemowo z dnia 30.08.2001 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwa Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Warszawa - Bemowo wraz z późniejszymi zmianami działa według zasad określonych w:
·       Ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. ogospodarce komunalnej (Dz.U.1997 Nr 9 poz. 43 ze zm.),
Uchwale Nr  XIII/93/2001 Rady Gminy Warszawa - Bemowo z dnia 30 sierpnia 2001r.,
·        Uchwale Nr  XV/106/01 Rady Gminy Warszawa - Bemowo z dnia 11 października 2001r.,
·        Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Warszawa - Bemowo,
·        Uchwale Nr XLVI/1171/2005 Rady m.st Warszawy z dnia 17 marca 2005r.,
·        Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa