Kanał Wyżej
Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej
Informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznej będących w posiadaniu podmiotu, a nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, w tym informacji przetworzonej, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest uzgadniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Informacje publiczne będące w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271).
Wydrukowany i wypełniony wniosek prosimy przesłać:
1) pocztą na adres :
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
01-494 Warszawa, ul. Oławska 3a
2) faksem na numer:
(22) 861-42-09
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Administrator Bezpieczeństwa Informacji: abi@osirbemowo.pl
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przyjmowanie Interesantów i załatwianie spraw
Dane do celów rozliczeń VAT z kontrahentami
Dostęp do informacji publicznej

Wersja standardowa