Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznej będących w posiadaniu podmiotu, a nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, w tym informacji przetworzonej, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest uzgadniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacje publiczne będące w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271).

Wydrukowany i wypełniony wniosek prosimy przesłać:

1) pocztą na adres :

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

01-494 Warszawa, ul. Oławska 3a

2) faksem na numer:

(22) 861-42-09

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Administrator Bezpieczeństwa Informacji: abi@osirbemowo.pl

 


Wprowadził Artel Barbara 2014-06-18
Aktualizujący Artel Barbara 2014-11-03
Zatwierdzający bzmw/ext.tadamuszewski 2014-11-03
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-11-03
Wersja standardowa