Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OSiR Bemowo > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej [nazwa jednostki/osoby prawnej].
•Data publikacji strony internetowej: [2007-08-22]
•Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2007-08-22]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
1.Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2.Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
3.Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
4.Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
5.Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
6.Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
7.Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
8.Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
9.Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-23]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kościński,  (k.koscinski@osirbemowo.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [500355246]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym  termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Bemowski Ośrodek Piłki NożnejBudynek znajduje się przy ulicy Obrońców Tobruku 11, 01-494, WarszawaUwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://jakdojade.pl/warszawa/trasa


·       Pieszo


Dojścia piesze znajdują się od ulicy Obrońców Tobruku 11. Na teren obiektu pieszo można się dostać przez furtkę. Brak barier architektonicznych, które by mogły utrudniać przejazd wózkom inwalidzkim. Chodnik na terenie BOPN  w kilku miejscach jest obniżony lub znajduje się próg przykrawężnikowy. Wejście bramą na teren boisk bez barier architektonicznych. Wejście do recepcji budynku bez barier architektonicznych. W budynku winda z poziomu 0 na poziom +1.
Przejścia dla pieszych przed obiektem nie mają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki przy ulicy Obrońców Tobruku są oznaczone jako ciągi pieszo – rowerowe.
·-Rowerem
Chodnik przy ulicy Obrońców Tobruku jest oznaczony jako trasa pieszo rowerowa. Najbliższa stacja Veturilo na rogu ulic Obrońców Tobruku i Pieniążka – około 50 metrów od BOPN.

-Autobusem

Bezpośredni dojazd autobusem linii 197

Zachęcamy do skorzystania z portalu:  https://jakdojade.pl/warszawa/trasa/

-Samochodem

Na terenie parkingu znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oddalone kilkadziesiąt metrów od wejść na teren boisk.


-Taksówką

Istnieje możliwość swobodnego dojazdu taksówki pod wejście oraz telefoniczne zamówienie jej.

Hala Sportowa

Budynek znajduje się przy ul. Obrońców Tobruku 40, Warszawa

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

-Pieszo

1 dojście piesze usytuowane jest od ulic Obrońców Tobruku. 2 bramy ze szlabanami od ulicy Pieniążka. Parking płatny. 2 furtki dla pieszych od ulicy Pieniążka. Przejścia dla pieszych  nie mają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki  na ulicach wokół hali są oznaczone jako ciągi pieszo – rowerowe.

-Rowerem

Na rogu ulicy Obrońców Tobruku i Pieniążka znajduje się stacja rowerów – Veturilo. Chodniki wokół hali są oznaczone jako ciągi pieszo – rowerowe.

-Autobusem

Bezpośredni dojazd autobusem linii 197, 201, 397. Przystanek na ulicy Obrońców Tobruku – Hala Sportowa Bemowo.

Zachęcamy do skorzystania z portalu https://jakdojade.pl/warszawa/trasa/

-Samochodem

Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu od frontu budynku hali w odległości kilkunastu metrów od wejścia ( Zdj.1). Duży parking płatny wokół budynku hali.

-Taksówką

Taksówka może wjechać na teren obiektu. Wjazd płatny. Nie ma postoju taksówek w najbliższej okolicy.

Budynek usytuowany  przy ul. Oławska 3a, 01-494, Warszawa

Pływalnia znajduje się w pobliżu pętli „Nowe Bemowo” oraz bezpośrednio przy Szkole Podstawowej nr 341.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie.

Zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://jakdojade.pl/warszawa/trasa

-  Pieszo

Dojście piesze znajduje się od ulicy Oławskiej. Przejścia dla pieszych nie mają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki  dla pieszych nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów.

  
-Rowerem

Na ulicy Powstańców Śląskich oddalonej o kilkaset metrów od ulicy Oławskiej znajdują ścieżki rowerowe. Najbliższa stacja Vetulino usytuowana jest na rogu ulicy Wrocławskiej i Bailly – około 1 km od pływalni.

-Autobusem

Dojazd autobusami linii: 171,201,220,507,E-2 – przystanek na ulicy Powstańców Śląskich


Zachęcamy do skorzystania z portalu: https://jakdojade.pl/warszawa/trasa/

-Tramwaj

Dojazd tramwajem 6 i 35 – przystanek na ulicy Powstańców Śląskich oraz pętla Nowe Bemowo

Zachęcamy do skorzystania z portalu: https://jakdojade.pl/warszawa/trasa/

-Samochodem                     

Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu od frontu budynku basenu, w odległości kilkunastu metrów od wejścia. Do budynku prowadzi kilkanaście schodów. Po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych.

-Taksówką

Istnieje możliwość swobodnego dojazdu taksówki na parking przed obiektem kilkadziesiąt metrów od wejścia na pływalnie.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

-Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej

Wejście na recepcję budynku BOPN umieszczone jest na środku ściany frontowej. Wyposażone w  drzwi dwuskrzydłowe przeszklone dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Dojście piesze do wejścia prowadzi przez parking wewnętrzny. W okolicach wejścia obniżone krawężniki i progi przykrawężnikowe. Brak pętli indukcyjnej oraz tłumacza języka migowego.

-Komunikacja wewnętrzna

W skład obiektu wchodzą: 2 pełnowymiarowe boiska, trybuny otwarte oraz zadaszone, trybuny VIP, szatnie i węzły sanitarne oraz budynki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Budynki 1, 2 (szatnie) znajdują się po prawej stronie obiektu, a 6, 7 (szatnia i pompy)  po przeciwległej. Każdy z nich ma jedno wyjście ewakuacyjne. Wejścia nie mają barier architektonicznych. Budynek nr 3, gdzie znajdują się szatnie, natryski, wc, pomieszczenia techniczne i trafo, posiada 2 wyjścia ewakuacyjne z lewej strony oraz z tyłu budynku. Brak utrudnień w postaci barier architektonicznych. W budynku 4 - jednopiętrowym, mieści się recepcja, szatnie, natryski, wc, sauna, pomieszczenie socjalne, gospodarcze, pokój ochrony, warsztat techniczny. Wyjście ewakuacyjne od frontu budynku. Na poziomie 0 winda dająca możliwość przemieszczenia się na poziom +1. Na poziomie +1 budynku nr 4 umiejscowiona jest salka konferencyjna, pomieszczenia biurowe, techniczne, szatnia, wc oraz wc dla niepełnosprawnych. Z holu korytarzem prowadzi wyjście na trybuny VIP. Brak barier architektonicznych. Budynek nr 5 to magazyn sprzętu, szatnie, natryski i wc. Wyjścia ewakuacyjne po prawej   i lewej stronie budynku.Ciągi komunikacyjne między budynkami bez barier architektonicznych.


-Schody


Na terenie obiektu schody znajdują się tylko w budynku recepcji z poziomu 0 na poziom +1.


- Windy


W budynku jest winda umożliwiająca poruszanie się z poziomu 0 na +1. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Po terenie można swobodnie poruszać się na wózku inwalidzkim. Krawężnik na terenie obiektu posiada progi przykrawężnikowe, w kilku miejscach jest obniżony. Brak pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Brak informacji o możliwości wejścia z psem asystującym. Istnieje możliwość wejścia na  teren obiektu z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego


-  Nie ma tłumacza  języka migowego -PJM w siedzibie.


 Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania oraz informacji w języku migowym na stronie www.

Pomieszczenia sanitarne

W budynku nr 4 i nr 3  dostępne są toalety dostosowane dla osób  niepełnosprawnych.   

W budynku nr 3 wejście do toalet dostępne od zewnątrz.

- Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Kluczowym miejscem, w którym przebywają odwiedzający obiekt są trybuny, do których prowadzi dojazd bez barier architektonicznych. Wózki inwalidzkie swobodnie mogą stać przed trybunami, a przestrzeń pomiędzy trybunami, a boiskiem jest wystarczająco szeroka, aby wymijały się osoby przechodzące obok. W budynku recepcji brak progów i innych barier architektonicznych. Winda umożliwia wjazd na trybuny VIP z poziomu 0 na poziomie +1.  Dostępne szatnie z węzłami sanitarnymi przystosowane dla niepełnosprawnych klientów i zawodników.

             Ewakuacja z budynku

Budynki 1, 2, 6 i 7 posiadają po 1 drzwiach ewakuacyjnych. Budynek nr 3 – 2 wyjścia ewakuacyjne:1 z tyłu oraz 2 po lewej stronie. Budynek nr 4 – 1 wyjście ewakuacyjne od frontu. Budynek nr 5 – 2 wyjścia ewakuacyjne: 1 po prawej stronie, a 2 po lewej.

Hala Sportowa

Od frontu wejście do Hali Sportowej usytuowane  jest na środku przedniej  ściany budynku od  ul. Obrońców Tobruku. Wyposażone w 2 pary przeszklonych dwuskrzydłowych drzwi. Możliwy przejazd dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm), brak barier architektonicznych. Wejście jest dostępne tylko podczas niektórych imprez. Wejście główne od ul. Osmańczyka posiada również 2 pary szerokich, przeszklonych drzwi o szerokości powyżej 90 cm. W środkowej części tylnej ściany obiektu dostępne są dodatkowo 2 wyjścia ewakuacyjne oraz po 3 na każdej ze ścian bocznych. Wejścia od ulicy Osmańczyka  z poziomu parkingu. Obniżony krawężnik przez wejściem głównym oraz w kilku innych miejscach umożliwiający swobodny wjazd dla wózków.

Komunikacja wewnętrzna

Wyjście od frontu prowadzi przez hol na korytarz gdzie po przejściu przez szerokie dwuskrzydłowe drzwi można dostać się na płytę hali i trybuny. Dostępna przestrzeń obok trybun dla wózków inwalidzkich.  Toaleta przystosowana dla inwalidów znajduje się w korytarzu od wejścia głównego (od ul. Osmańczyka). Dostępne 2 wyjścia z płyty hali, którymi można korytarzem dostać się do ww. toalety. Szerokość korytarzy umożliwia swobodny przejazd wózka i przejście osoby obok. Od frontu budynku korytarz prowadzi też do szatni dla zawodników, wc damskiej i męskiej, pomieszczenia przeznaczonego na catering oraz sali masażu i fizjoterapii. Wejściem głównym wchodzimy na hol, gdzie po prawej stronie znajduje się recepcja, po lewej drzwi prowadzące na schody na antresolę, trybuny główne stałe oraz pomieszczenie open space. Na wprost od wejścia głównego dwuskrzydłowymi drzwiami wejdziemy na halę, a korytarzem po lewej stronie dostaniemy się do sal konferencyjnych, wc damskiej, wc męskiej i wc dla niepełnosprawnych. Od korytarza wiodą też wejścia do sal siłowni, fitness oraz szatni i natrysków.

Brak barier architektonicznych w postaci progów lub schodów.

Brak windy w budynku.

Brak pętli indukcyjnych, napisów w języku brajla oraz komunikatów słuchowych

- Schody

W budynku hali schody znajdują się w dwóch miejscach. Wejściem głównym przez hol prowadzi wejście na schody wiodące na antresolę, szczyt trybun i pomieszczenie open space. Drugie schody umożliwiają dostanie się do sekretariatu i biur hali, a dojście do nich znajduje się na końcu korytarza odchodzącego od holu przy wejściu głównym.

- Windy

W budynku nie ma wind.

Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak pętli indukcyjnych, napisów w języku brajla i komunikatów głosowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Nie ma tłumacza  języka migowego - PJM w siedzibie.

-Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępne toalety znajdują się w części budynku od frontu (od ul. Obrońców Tobruku) oraz od wejścia głównego (od ul. Osmańczyka).

Wchodząc wejściem od frontu, idąc w prawo dostaniemy się do ww. toalet. Brak w tym miejscu toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Korytarzem od frontu  w lewą stronę dojścia również do szatni dla zawodników połączonych z wc i natryskami. Wejściem głównym lub dwoma przejściami od strony płyty hali, korytarzem można się dostać do toalet damskiej, męskiej oraz dla niepełnosprawnych umiejscowionych w tylnej części budynku. Na końcu tego samego korytarza znajdują się też szatnie fitness damska i męska wraz  wc  i natryskami, a skręcając w prawo dojścia do szatni siłowni z wc i natryskami.

Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku Kluczowym miejscem gdzie podczas organizowanych imprez przebywają odwiedzających halę są trybuny. Na parterze dojście do nich możliwe zarówno od frontu, jak i od tyłu obiektu. Brak barier architektonicznych. Na antresolę, szczyt trybun oraz pomieszczenie open space prowadzą schody. Brak windy. Siłownia i sala fitness oraz sale konferencyjne umiejscowione na parterze (dojście przez wejście główne).

Sekretariat i biuro obiektu na poziomie +1. Dojście głównym wejściem, przez hol, w lewo korytarzem do końca i schodami.

Ewakuacja z budynku

Brak windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja przez korytarze i drzwi wejściowe na parterze – 4 wyjścia ewakuacyjne z tyły, 1 od frontu i po 3 z prawej i lewej strony hali.

Pływalnia Pingwin

Wejście do siedziby pływalni usytuowane jest z lewej strony budynku i jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone. Dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm).  Dojście piesze do wejścia prowadzi przez schody lub podjazd dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych.  Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie kasowym.

Komunikacja wewnętrzna

Poziom 0

Schody zewnętrzne prowadzą na poziom 0, gdzie znajduje się hol główny. Po lewej stronie od wejścia stoi sklepik z akcesoriami basenowymi oraz szatnia na okrycia wierzchnie oraz obuwie. Po obu stronach holu ustawione są miejsca do siedzenia. Na wprost znajdują się kasy. Za kasami przejścia do szatni basenowych z możliwością otworzenia barierki na czas przejazdu wózka inwalidzkiego. Niski blat przy stanowisku kasowym przy wchodzeniu i wychodzeniu został dostosowany dla osób na wózkach. Po prawej stronie kas jest korytarz prowadzący do toalety: damska, męska i dla osób niepełnosprawnych.

Tabliczki informacyjne o ułatwieniach dla niepełnosprawnych zawieszone są pod sufitem    przed kasami.

Na terenie holu po lewej stronie  (przed kasami) usytuowana jest winda, którą można wjechać na poziom +1 na trybuny, sal fitness oraz administracji pływalni oraz na poziom -1.

Za kasami po prawej stronie, korytarzem umożliwiającym swobodny przejazd wózkiem obok innych osób, dojdziemy do przebieralni rodzinnej z dostosowaniami dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się w niej toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Nie ma barier w postaci schodów, progów. Pod prysznic można swobodnie  wjechać wózkiem. Istnieje możliwość  przejazdu na płytę basenu.

Dostępnych jest kilka przewijaków dla małych dzieci.

Z korytarza prowadzą też drzwi do przebieralni damskiej i męskiej. W każdej z nich znajduje    się przewijak dla małych dzieci.

Na basenie dostępne jest krzesełko ułatwiające wejście do basenu osobie niepełnosprawnej.

Na  poziomie 0 nie ma barier dla wózków w postaci progów i schodów

Poziom -1

Znajduje się tu recepcja siłowni - 3 sale siłowni, szatnia plus prysznic – damska i szatnia plus prysznic- męska. Toalety damska i męska. Pomieszczenia wynajmowane klientowi zewnętrznemu.

Do poziomu -1 prowadzą schody oraz winda, stanowiąca też ułatwienie dla osób niepełnosprawnych.

Poziom +0

Udając się na poziom +1 schodami, wchodzimy na hol główny, w którym znajduje się kącik dla dzieci i miejsca do siedzenia. Od holu prowadzi korytarz o szerokości umożliwiającej swobodne wymijanie się wózka inwalidzkiego i innych osób. Z niego prowadzą wyjścia na trybuny, do pomieszczenia administracji obiektu, 3 pomieszczeń biurowych, 1 socjalnego. Po lewej stronie korytarza usytuowane są koedukacyjne toalety, w tym jedna dla niepełnosprawnych, 2 szatnie fitness z prysznicami i toaletami. Na końcu korytarza znajduje się duża sala fitness, a za nią mała sala fitness oraz magazyn, pomieszczenie gospodarcze oraz 1 pomieszczenie biurowe.

Schody

Do wejścia głównego na poziomie 0 budynku pływalni prowadzi kilkanaście schodów. Po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. W budynku są też schody prowadzące na poziom +1 i na poziom -1. Dostępna jest winda na poziom -1 i +1.

Windy

W budynku jest winda umożliwiająca poruszanie się z poziomu 0 na +1 i -1. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne). Dostępny jest podjazd dla wózków po lewej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego. Brak pętli indukcyjnych w budynku, informacji głosowych. Dostępne są tabliczki informacyjne w języku brajla.

 Informacja o prawie wstępu z psem asystujących

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Możliwość dojścia z psem do linii kas.

- Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

- Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Dostępny łatwy tekst do czytania oraz informacje w języku migowym.

Niedostępne filmy w języku migowym.

Pomieszczenia sanitarne

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie 0 po prawej stronie za kasami. Przebieralnia rodzinna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych: toaleta ze wszystkimi udogodnieniami oraz brak barier w postaci schodów i progów pod prysznicami i przy wejściu na basen. Na poziomie +1 również dostępna toaleta dla niepełnosprawnych.

Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Kluczowym miejscem jest kryta pływalnia z atrakcjami wodnymi: basen sportowy sześciotorowy, basen rekreacyjny, 3 leżanki do masażu wodą i powietrzem, 2 gejzery, ścienny masaż silnym strumieniem, kurtyna wodno – brzegowa i urządzenia do hydromasażu, zjeżdżalnia oraz sauna. Brak barier dla wózków inwalidzkich w postaci progów i schodów. Dostępna winda, którą można dostać się na poziom +1 na trybuny. Dostępne krzesełko ułatwiające wejście do basenu osobie niepełnosprawnej. Na każdym poziomie budynku znajdują się toalety dla niepełnosprawnych. Przebieralnie na poziomie 0 dostosowana dla z niepełnosprawnościami.

Ewakuacja z budynku

Brak windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja przez korytarze i drzwi wejściowe na poziomie 0.  Z tyłu budynku (od strony parkingu służbowego) – wyjście nr 2. Trzecie wyjście z części fitness oraz pomieszczeń biurowych i szatni męskiej. Czwarte wyjście ewakuacyjne z przyziemia ( z części technicznych budynku) .

 
 
Wprowadził Winiarska Izabela (OSiR Bemowo) 29-09-2020
Aktualizujący Winiarska Izabela (OSiR Bemowo) 29-09-2020
Zatwierdzający Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-10-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-10-2020
Liczba odwiedzin: 42
Rejestr zmian